Jak procesowe podejście wpływa na zwiększenie sprzedaży kosmetyków?

W celu omówienia skutków stosowania podejścia procesowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa konieczne jest omówienie, czym właściwie owo podejście jest. Większość menadżerów słyszała o zarządzaniu procesowym, większość nawet żyje w przekonaniu, że właśnie takie podejście stosuje. Czasem są to jednak tylko pozorne działania. Dzieje się tak, ponieważ działając na konkurencyjnym rynku, konieczne stało się podejście procesowe, nakierowane na potrzeby i oczekiwania klienta. Firmy coraz częściej postrzegają swoją działalność poprzez funkcjonujące w niej procesy, odchodząc od typowej dla tradycyjnego zarządzania, perspektywy struktury oddzielnych jednostek organizacyjnych.

Czytaj dalej by dowiedzieć się:

 • Czym jest Norma ISO 9001?
 • Jak stosowanie podejścia procesowego wpływa na jakość produkcji?
 • Jakie są zalety stosowania PDCA w sprzedaży?
 • Jaki jest prognozowany popyt na produkty z segmentu premium?
 • Jak wyeliminować błędy w łańcuchu dostaw?

Norma ISO 9001

Rozwój zarządzania procesowego w dużym stopniu spowodowały systemy zarządzania jakością, a w szczególności norma ISO 9001, która mówi jasno o konieczności definiowania procesów, potrzebie zarządzania nimi oraz określania wzajemnych powiązań. Właśnie dzięki certyfikacji ISO wiele firm wzniosło się na wyższy poziom organizacji i zarządzania. Proces ten możemy potwierdzić na własnym przykładzie. Firma Burgopak Poland potwierdziła certyfikatem ISO 9001 swój model zarządzania oparty na jakości (w zakresie produkcji opakowań premium i konfekcjonowania) w sierpniu 2017.

Czym jest podejście procesowe?

Podejście procesowe to podejście, według którego w każdej organizacji występują powiązane ze sobą i przenikające się wzajemnie oraz angażujące wiele osób procesy. Wszelkie działania przedsiębiorstwa rozumiane są wówczas jako spójny system, a wyniki firmy stają się nie tylko łatwiejsze do przewidzenia, ale przede wszystkim możliwe do osiągnięcia. Sprawne wprowadzone podejście procesowe sprawia, że członkowie organizacji zaczynają rozumieć, że na początku procesu są wymagania klienta, a na końcu ich realizacja.

Dlaczego w produkcji istotne jest stosowanie podejścia procesowego?

Bezpośredni wpływ na zwiększenie jakości produkcji, a zarazem generowanych przez nią wyników finansowych ma twarda analiza danych. To ona umożliwia znalezienie słabych punktów przedsiębiorstwa oraz ich poprawę.

Rola PDCA w procesie sprzedaży?

PDCA to anagram utworzony od angielskich słów: Plan, Do, Check, Act. Jest jednym z narzędzi, który w zobrazowany sposób pokazuje schemat ciągłego doskonalenia. Jest zwany inaczej Cyklem Deminga, a jego stosowanie sprawia, że członkowie organizacji zaczynają widzieć związek pomiędzy zmianą a większym rezultatem. PDCA sprawia, że zespół sam szuka pomysłów i pomaga menadżerom w ich wdrażaniu. Jest to więc system wczesnego ostrzegania – dzięki któremu możemy reagować szybciej niż konkurencja.

Jak wdrożyć skuteczne zarządzanie sprzedażą?

 1. Zdefiniuj ścieżkę zakupową klienta;
 2. Zbuduj proces sprzedaży na decyzjach i działaniach klienta;
 3. Wyznacz KPI: ilościowe, jakościowe i rezultatu;
 4. Wybierz KPI do PDCA;
 5. Wdrażaj systematyczne działania rozwojowe.

Popyt na produkty z segmentu premium

Światowy rynek produktów segmentu premium (w tym kosmetyków) wzrośnie do wartości 480 miliardów euro do końca 2030 roku. Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company wartość światowego rynku osobistych dóbr luksusowych, do którego zaliczane są również produkty kosmetyczne z kategorii Prestige, wzrośnie w tym roku o 22 proc. i w kolejnych latach będzie się dalej zwiększać.

Opakowanie produktów premium oraz znaczenie próbek w zwiększeniu sprzedaży

Zadbaj o opakowanie swoich produktów i zwiększ swój udział w tym ogromnym rynku razem z Burgopack Poland. Poniżej przedstawiamy wnioski z badania przeprowadzonego przez Neurolab ASM Research dla Burgopak Poland we wrześniu 2022.

 • 73,4 % Kobiet deklaruje, że opakowanie kosmetyku ma wpływ na wybór produktu;
 • Wygląd opakowania może wpłynąć na postrzeganie produktu, który znajduje się w środku – ocenia 78,8% kobiet;
 • 82,2% kobiet deklaruje, że ciekawe opakowanie produktu zachęca do jego zakupu;
 • 92% badanych wskazuje, że próbki są przydatne podczas zakupów.

Procesowe podejście szansą na eliminację błędów w łańcuchu dostaw

Wzrost popytu na dobra luksusowe stawia przed markami luksusowymi potężne wymagania związane z łańcuchem dostaw. Konieczne staje się wprowadzanie systemu zarządzania jakością do firm produkcyjnych oraz usprawnienie procesów związanych z logistyką, zarządzaniem zapasami, dostępnością produktów, szybkością dostaw, komunikacją z konsumentami.

Burgopak Poland oferuje dla sektora kosmetycznego ogromną wartość dodaną w postaci analizy wymagań konsumentów niezbedną w podejściu procesowym. Elementy wyjściowe procesu współpracy z Nami to gwarancja projektowania, produkowania i dostarczania opakowań godnych sektora premium.

Żródło:

 1. Badania przeprowadzone przez Neurolab ASM Research dla Burgopak Poland, wrzesień 2022
 2. Rośnie popyt na luksusowe kosmetyki. Co z łańcuchami dostaw www.wiadomoscikosmetyczne.pl/dzial/3634-raporty-i-analizy/
 3. Pomimo widma recesji rośnie popyt na towary luksusowe

www.dlahandlu.pl

Chcesz zamówić opakowania premium, które wyróżnią Twoją markę?

Podaj email na który wyślemy link do pobrania katalogu

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Podaj nam swojego maila a wyślemy Ci katalog, w którym znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.