„Jeśli nie możesz opisać tego, co robisz, jako procesu, nie wiesz, co robisz.”

W. Edwards Deming

Jakość fundament dynamicznego rozwoju

W firmie Purells Innovative działającej pod marką Burgopak Poland jakość jest istotnym fundamentem zarządzania. Od początku istnienia tj. od 2007 roku firma postawiła na zarządzanie poprzez jakość oraz wartości. Obranie takiego kierunku, zapewniło firmie dynamiczny rozwój biznesowy, pracownikom rozwój zawodowy i osobisty, a Klientom zaufanych i solidnych partnerów. Wśród najważniejszych działań, jakie przyczyniły się do wzrostu i rozwoju należą min.: zdefiniowanie strategii firmy i działanie według określonego w niej planu, określenie pro jakościowej wizji i misji, a także celów kierunkowych i funkcjonalnych, podejście procesowe w zarządzaniu, nastawienie na stały rozwój kompetencji kadry kierowniczej, stała troska o jakość relacji z Klientami i Dostawcami.

Jakość potwierdzona certyfikatami

W sierpniu 2017 roku firma potwierdziła swój model zarządzania oparty na jakości, certyfikatem ISO 9001 – 2015 w zakresie produkcji opakowań premium i konfekcjonowania. W trakcie przygotowań do certyfikacji zostały wdrożone w procesach wysokie standardy, a także wdrożono stosowne procedury i instrukcje działania. Firma posiada politykę jakości, która jasno określa role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji.

iso-9001-logo

Polityka jakości

Zespół Purells Innovative działający pod marką Burgopak Poland zobowiązuje się do osiągania, a nawet przekraczania oczekiwań Klientów dotyczących Jakości naszych produktów i usług, wytwarzanych w bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska naturalnego obszarze produkcyjnym, z poszanowaniem zasad prawa.

Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów w każdej fazie procesu produkcji i wykrywanie wad u źródła, celem ograniczania strat.
Jakość produktów i usług osiągamy dzięki unikalnemu podejściu do Pracowników, traktując ich jak Klientów, szanując jednocześnie ich godność i wartość, zapewniamy im stały rozwój i bezpieczeństwo.

 

Od Pracowników wymagamy dążenia do osiągania celów jakościowych, a także identyfikowania błędów wymagających doskonalenia.
Kadra zarządzająca stale dąży do zaangażowania pracowników w dbałość o jakość, w każdej wykonywanej przez nich czynności.
System Zarządzania Jakością zapewnia stałość naszych działań, jest uproszczony i funkcjonalny.

Zarządzanie Procesami Biznesowymi i Six Sigma

Wraz z wdrożeniem Zarządzania Strategicznego firma sukcesywnie wprowadza procesowe podejście do organizacji pracy, a także do współpracy z dostawcami.

Na początku 2017r. powstał system zarządzania oparty o procesy. Zidentyfikowane zostały kluczowe procesy, ustalone i wdrożone standardy. Procesy oraz wszelkie zgłoszenia od Klientów, Dostawców i Pracowników poddawane są stałemu monitorowaniu i analizie, w oparciu o uzyskane wyniki, stale doskonalone.

Od 2017r. prowadzone są raz w roku badania satysfakcji Klientów z produktów i usług firmy. W tym samym roku zostało wdrożone badanie satysfakcji Pracowników z pracy w firmie, które stanowi stały element pracy nad doskonaleniem warunków i organizacji pracy.

BHP / ŚRODOWISKO

Organizacja zapewnia optymalne warunki do funkcjonowania procesów. Warunki te są zagwarantowane przez odpowiedni system zarządzania ludźmi opisany w regulaminie pracownika i regulaminie wynagradzania, a także w procedurach BHP i PPOŻ.

FSC

Naturalną kontynuacją proekologicznego podejścia w naszej firmie jest wdrożenie certyfikatu FSC. Do końca 2022 roku planujemy wdrożyć certyfikat FSC CoC opierający się na łańcuchu kontroli pochodzenia produktu. Standard FSC popierany jest przez największe organizacje ekologiczne. Należy również do jednych z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów w zakresu certyfikacji zasobów leśnych.

BRC

Po wdrożeniu procedur GMP i GHP kolejnym krokiem w rozwoju procesowego podejścia i standaryzacji produkcji jest uzyskanie certyfikatu BRC. Do końca 2022 roku planujemy wdrożenie tego certyfikatu w naszej firmie, aby zagwarantować wysoką jakość produkcji oraz bezpieczeństwo Konsumenta.

5S

Metoda 5s oznacza właściwą organizację na stanowisku pracy, stały porządek i systematykę oraz bezpieczeństwo na miejscu pracy, dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie tego systemu w Burgopak Poland.

Jakość to dla nas nie tylko jakość wykonywanych produkcji, ale przede wszystkim jakość relacji międzyludzkich, relacji z Klientami oraz Dostawcami.