Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand.

 

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych przyczyni się do wypracowania odpowiedniej pozycji Beneficjenta na rynkach Zatoki Perskiej. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji.

 

Wartość projektu: 407 300,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 244 380,00 PLN

Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-J064/23

Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności PURELLS INNOVATIVE PIOTR KAMASZEWSKI poprzez udział w konkursie Innowacje w MŚP.”

Cele i efekty:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez udział w konkursie Innowacje w MŚP. Realizowane w toku realizacji projektu działania (usługa wykonania biznes planu, rozbudowa linii technologicznej oraz działania promocyjne) przyczynią się do możliwości szybszej, dokładniejszej i mniej kosztochłonnej realizacji zleceń, a dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować z innymi podmiotami na rynku o nowych klientów, a w konsekwencji zwiększyć skalę sprzedaży swoich produktów.

Wartość projektu: 641 840,83 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 417 456,80 PLN

Podaj email na który wyślemy link do pobrania katalogu

Podaj email na który wyślemy link do pobrania katalogu CARLA MILLON

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Podaj nam swojego maila a wyślemy Ci katalog, w którym znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.