O nas

Jakość jest fundamentem, na którym od 2007 roku budujemy naszą firmę. Głęboko wierzymy w to, że jest ona odpowiedzią na każde pytanie. Jakość zaczyna się w nas samych i relacjach między naszym Zespołem a przekłada się na produkty, które dostarczamy.

Produkcja to trzon naszej firmy. Od zawsze dążymy do tego, aby była ona nowoczesna, wydajna i ekologiczna. Zespół produkcyjny tworzą doświadczeni Pracownicy, którzy specjalizują się w skomplikowanych pracach ręcznych wymagających dużej precyzji. Nasze działania skupiają się również na doskonaleniu i rozwijaniu procesów automatycznych, tak aby móc zwiększać wydajność i oferować optymalne rozwiązania przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. Purells
Innovative działający pod marką Burgopak Poland to przede wszystkim ludzie, którzy budują i rozwijają firmę.

Nasz Zespół to nasza największa wartość. Stawiamy na różnorodność, nieszablonowość i innowacyjność, bo wierzymy, że tylko tak możemy wyprzedzać zmieniający się rynek. Znajdujemy sie w centralnej Europie, a dzięki globalnemu podejściu jesteśmy w stanie implementować globalne trendy w naszych projektach. Naszą inspiracją jest otaczający nas, ciągle zmieniający się świat. Zmiana towarzyszy nam cały czas, dlatego w 2021 roku staliśmy się częścią wielkiej rodziny Burgopak. Teraz jesteśmy Burgopak Poland i wierzymy w opakowania.

Wizja

Być nr 1 w jakości na rynku globalnym!

Misja

Stawiamy na jakość produktów
i usług, które są ciągle
doskonalone w każdym obszarze naszego działania.

Jakość

Tworzymy zgrany zespół
w którym każdy czuje się
bezpieczny oraz odpowiedzialny
za rozwój i sukces firmy.

Ludzie

Dążymy do zrównoważonego
rozwoju poprzez budowania
świadomości ekologicznej
i dbałości o najbliższe
otoczenie.

Ekologia

Budujemy i pielęgnujemy
długofalowe partnerskie relacje z Klientami i Dostawcami wspierając lokalny rynek
ale działając globalnie.

Klient

Chcemy być liderem na rynku
opakowań „premium”,
który wyznacza trendy
i wprowadza innowacyjne
rozwiązania.

Innowacyjność

Radość i uśmiech są fundamentem, który pozwala nam realizować wizję i misję.

Filozofia

Etyka

Zakładamy, że zdolność do osiągania celów zależy od przyjęcia przez każdego z nas kluczowych wartości. Postępujemy w sposób uczciwy i etyczny. Traktujemy się z wzajemnym szacunkiem i godnością. Uznajemy naszych pracowników za nasz najcenniejszy atut. Szanujemy poczucie własnej wartości innych osób w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dotrzymujemy słowa. Respektujemy różnorodność płci, wyznania, pochodzenia.

 

Wybierając dostawców na całym świecie, zwracamy uwagę na to, czy przestrzegają praw pracowniczych, nie wykorzystują pracy nieletnich, działają zgodnie z przepisami. Jesteśmy otwarci i szczerzy wobec naszych Klientów i Dostawców. Szanujemy prawa własności intelektualnej. Mamy zaostrzoną politykę odnośnie pozyskiwania oraz zarządzania informacjami poufnymi tak, aby każdy nasz Kontrahent czuł się bezpiecznie. Prowadzimy  biznes w bezpieczny i etyczny sposób, aby każdy uczestnik procesu czerpał z niego satysfakcję, przyczyniając się tym samym do wzrostu jakości obsługi.

Zorientowanie na klienta
Klient jest zawsze w centrum naszych działań

 

Pracownicy
Każdy pracownik jest naszym najcenniejszym atutem

Zaufanie
Wiara w dobro drugiego człowieka i jego rzetelność oraz to, że postępuje właściwie

Szacunek
Traktujemy się z wzajemnym szacunkiem i uwagą, cenimy różnorodność

Godność
Szanujemy godność i poczucie własnej wartości innych osób

Uczciwość
Postępujemy w sposób uczciwy i etyczny

Ludzie

Inwestycja w kapitał ludzki jest strategiczną inwestycją firmy, dlatego największą wartością Burgopak Poland są Pracownicy – jakość kapitału ludzkiego ma bezpośrednie przełożenie na zdolności do spełniania wymagań naszych Klientów. Stawiamy na ambicję, kreatywność, wiedzę, umiejętności i doświadczenie człowieka.

 

Tworzymy zintegrowany i kreatywny zespół ludzi, którzy realizują wspólne cele. Szanujemy indywidualność każdego z nas oraz własne zdanie, bo wiemy, że dzięki temu powstają najlepsze pomysły i najciekawsze koncepcje. Wyznajemy zasadę, że bardzo ważna jest komunikacja – zarówno w kontaktach między sobą, jak i z Klientami. Nasze relacje są otwarte – obdarzamy się wzajemnym zaufaniem i postępujemy wobec siebie uczciwie. Jesteśmy w pełni zaangażowani w wykonywaną pracę, tak aby realizować wyznaczone cele.

Odpowiedzialność


Bierzemy pełną odpowiedzialność za produkty oraz usługi, które wykonujemy. Uważamy, że problemy są po to, aby je rozwiązywać. Wiemy, co robimy, a do każdego zadania jesteśmy przygotowani. Sumiennie wykonujemy naszą pracę, tak aby nasi Klienci osiągali najwyższe wyniki i realizowali swoje cele.
 
Dużo od siebie wymagamy tak, aby postawione przez nas cele realizować efektywniej. Dotrzymujemy naszych zobowiązań. Odpowiadamy również za wyniki pracy naszego zespołu. Prowadzimy otwartą politykę w stosunku do naszych Kontrahentów, Dostawców, Klientów oraz partnerów biznesowych. Dzięki temu tworzymy wzajemne zaufanie i relacje biznesowe na najwyższym poziomie.

Doskonalenie


Oczekujemy od ludzi tego, co najlepsze. Ustawiamy wysokie standardy doskonałości produktów, które wytwarzamy, usług, które świadczymy.
 
Ciągłe doskonalenie naszych pracowników w różnego rodzaju kursach, szkoleniach pozwala efektywniej realizować cele nasze i naszych Klientów. Kładziemy duży nacisk na rozwój pracownika, dlatego bardzo ważna jest dla nas inwestycja w człowieka i jego wiedzę.
 
Nasi pracownicy przechodzą kursy językowe, ponieważ ważna dla nas jest komunikacja, która pozwala jeszcze lepiej porozumiewać się ze światem. Uczestniczymy w międzynarodowych targach, aby na bieżąco obserwować trendy na rynkach światowych i implementować zmiany w naszej firmie.

Innowacyjność i nauka


Coraz szybsze zmiany na globalnych rynkach motywują nas do nowych pomysłów, dzięki czemu nie stoimy w miejscu, lecz ciągle zmierzamy do przodu, aby być zawsze krok przed konkurencją. Nasz wspólny sukces opiera się na tworzeniu pionierskich produktów i usług. Staramy się, aby każdy wyprodukowany przez nas produkt był ciekawy, innowacyjny, a przede wszystkim najwyższej jakości.
 
Współczesny rynek to nie tylko innowacje, ale również zmiany. W naszych produktach łączymy jedne i drugie, osiągając tym samym niespotykane rezultaty. Śledzimy nowości w branży, implementujemy je w naszych produktach, dostarczając w ten sposób najskuteczniejsze narzędzie marketingowe.
 
Wykorzystujemy dostępne zasoby i wsparcie, aby uczyć się, rozwijać i korzystać z nowych umiejętności. Nie stoimy w miejscu, ciągle idziemy do przodu.

Zdrowie i bezpieczeństwo


Najcenniejszą wartością naszej firmy są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań. Kształtujemy oraz rozwijamy kulturę bezpieczeństwa, wdrażamy nowe standardy, skupiając się na działaniach prewencyjnych, a wszystko po to, by tworzyć bezpieczne środowisko pracy. Kładziemy duży nacisk na szkolenia BHP i odpowiednie przygotowanie pracowników tak, aby uniknąć ryzyka wypadków. Podejmujemy działania mające na celu ciągłą poprawę bezpieczeństwa i ergonomię pracy. Mamy jeden wspólny cel: zero wypadków.